Projektas „Mažasis gelbėtojas” moko džiaugtis vandeniu saugiai

Vanduo – nesibaigiantis džiaugsmo ir ramybės šaltinis, kartais būna nuožmus ir negailestingas. Kasmet jis pareikalauja savo aukų.  Lietuvos skendimų statistika nedžiugina jau daug metų. Ypač liūdina, tai, kad skęsta vaikai. VšĮ “Svarbus žingsnis” kolektyvas jau antri metai meta iššūkį šiai stichijai ir skatina vandeniu džiaugtis saugiai. Nuo liepos pradžios Vilniaus miesto savivaldybės vaikų darželiuose vyksta Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamas skendimo prevencijos projektas “Mažasis gelbėtojas”.

Dažniausiai skęsta vaikai ir darbingo amžiaus žmonės

Didelis nuskendusiųjų Lietuvoje skaičius tai problema stipriai paliečianti vaikus, jaunuolius ir darbingo amžiaus žmones. 2010-2018 m. Lietuvoje nuskendo 1850 žmonių iš jų 153 (8,3%) buvo vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų, 500 (27%) jauni (20-44 m.) ir 817 (44,1%) vidutinio amžiaus (45-64 m.) žmonės. Lietuvoje skendimas yra dažniausia netrauminė vaikų iki 10 metų mirties priežastis. Dėl netinkamos tėvų priežiūros 2010-2018 metų laikotarpyje nuskendo 55 1-9 metų vaikai (Higienos instituto duomenys).

Karštą vasarą nuskęsta daugiau žmonių, nei šaltą

Bėga metai, tačiau nuskendimų statistika nesikeičia. Lietuvoje skęstančiųjų skaičius yra pastoviai didelis, o nedidelius statistikos svyravimus labiausiai įtakoja oro temperatūra vasarą: kuo vasara karštesnė, tuo daugiau skęstančiųjų pvz. 2018 m. vasara buvo ypatingai karšta, higienos instituto duomenimis tais metais nuskendo 155 žmonės, kai tuo tarpu per šaltą vasarą turėjusius, 2017 metus nuskendo 142 žmonės. Lietuva neturi savo nacionalinės skendimų prevencijos programos, o pavienės skendimų prevencijos iniciatyvos yra labai skurdžios. Daugelio šių mirčių galima išvengti, tinkamai šviečiant visuomenę.

Skendimo prevencijos krypčių paieška

VšĮ “Svarbus žingsnis” į skendimų prevenciją  gilinasi nuo 2015 metų: sekame tarptautinę ir nacionalinę informaciją apie skendimų prevenciją, nuskendimų statistiką, reaguodami į tai, kad mokslu paremtos informacijos lietuvių kalba yra mažai, ruošiame straipsnius (vienas iš jų https://www.svarbuszingsnis.lt/pirmoji-pagalba-skestanciajam ) ir įrašus socialinėje erdvėje, apie skendimo prevenciją ir pirmąją pagalbą skendusiam pasakojame per pirmosios pagalbos kursus. Sekdami šią informaciją pastebėjome, kad Lietuvoje aprašyti nuskendimo atvejai įvyksta dėl tų pačių pasikartojančių priežasčių: vaikai skęsta maudydamiesi be suaugusiųjų priežiūros, šalia esantys jų draugai bijo šauktis pagalbos, maži vaikai įkrenta į neaptvertus vandens telkinius, paaugliai pervertina savo gebėjimus plaukime, skęstantieji panikuodami išeikvoja jėgas, nežinodami, kaip tinkamai elgtis gelbėtojai neprofesionalai nuskęsta gelbėdami skęstantįjį etc. Informacijos apie saugų elgesį prie vandens ir pirmąją pagalbą skęstant ar gelbėjant skęstantįjį, trūksta ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. 2017- 2018 metų laikotarpyje du kartus stažavomės Royal life saving society UK, kurie darbo stebėjimo vizito metu pasidalino savo gerąją patirtimi ir metodine medžiaga apie tai kaip rengti skendimo prevencijos projektus, o gelbėtojų kursų metu du VšĮ “Svarbus žingsnis” darbuotojai įgijo nacionalinius Jungtinės Karalystės gelbėtojų sertifikatus.  Pasitelkus visą patirtį įgytą Royal life saving society UK organizacijoje gimė jau antrus metu gyvuojantis projektas “Mažasis gelbėtojas”.

“Mažasis gelbėtojas” – didžiausias dėmesys vaikų skendimų prevencijai

Skendimų prevencijos projektas “Mažasis gelbėtojas”, finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis – tai projektas, mokantis 5-9 metų vaikus džiaugtis vandeniu saugiai. Vaikai pamokėlės metu išmoksta keturias labai svarbias taisykles, kurias išties turėtumėm mokėti kiekvienas:

  1. Sustok ir pagalvok kokie pavojai tavęs gali tykoti būnant prie vandens.
  2. Neik vienas maudytis, nebrisk į vandenį be suaugusioje priežiūros.
  3. Kviesk pagalbą, jei skęsti ar matai skęstantįjį šaukdamas arba telefonu 112.
  4. Plūduriuok, ramiai kvėpuok ir nepanikuok, jei skęsti, skatink tai daryti skęstantįjį.

Pamokėlių metu vaikai išklauso trumpą paskaitėlę, mokosi suprasti su pavojais prie vandens susijusius ženklus ir paplūdimių vėliavas, ieško prie vandens tykančių pavojų paveikslėliuose, klausosi pasakos ir dalyvauja jos analizėje aptardami tinkamą ir netinkamą pasakos herojų elgesį prie vandens, visos žinios pamokėlės pabaigoje yra užtvirtinamos sprendžiant užduočių lapus ir juose ieškant pavojų.  

“Mažasis gelbėtojas” – dėmesys suaugusiųjų skendimo prevencijai

Skendimai stipriai paliečia ne tik vaikus, bet ir darbingo amžiaus suaugusiuosius. Tad projekto “Mažasis gelbėtojas” metu siekiama su skendimo prevencija supažindinti ir tėvus bei pedagogus. Projekte dalyvaujančių vaikų tėvai ir pedagogai gauna lankstinuką apie skendimų prevenciją, kuriame yra pateikta labai tiksli, koncentruota ir mokslu paremta skendimo prevencijos informacija ne tik apie tai kaip nuo skendimo apsaugoti vaikus, bet ir kaip apsaugoti save bei kitus artimuosius. Vaikus skatiname, kad užduočių lapus, kuriuos jie gauna projekto metu aptarti ir su tėveliais namuose, nes juose yra nemažai žinučių ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams.

“Mažasis gelbėtojas” – skatina vandeniu džiaugtis saugiai

Pamokėlės Vilniaus miesto savivaldybės vaikų darželiuose intensyviai vyko visa liepos mėnesį, pamokėlės jau išklausė daugiau nei 400 vaikų.  Sąmoningai pasirinkome šį laika, nes vasara vaikų nuskęsta daugiausiai ir būtent dabar ši informacija yra aktualiausia. Pamokėlių formatas yra linksmas, kviečiantis vaikus aktyviai diskusijai. Pamokėlių dalyviai mus džiugina savo nuostabiomis idėjomis, pamąstymais ir pasiūlymais. Pamokėlėse yra dalis vaikų, kurie tokias pamokėles išklausė ir pernai metais. Praėjo metai, tačiau jie daug geriau supranta skendimo prevencijos informaciją, daug drąsiau dalyvauja diskusijoje ir jie labai mus įkvepia nesustoti. Vaikai tai tuščias lapas ir kuo anksčiau į šį lapą įrašysi tikslią ir aiškią informacija, tuo ilgiau ji išliks jų galvose, o jei tai dar ir pakartosi kelis metus iš eilės, gali būti, kad šie vaikai augs skendimo prevencijos informaciją suprasdami, kaip savaime suprantamą dalyką.