Pirmosios pagalbos kursai krikščioniškoje- labdaringoje stovykloje „Vanagai 2012”

Šių metų birželio 25 dieną tikintis jaunimas susirinko į kasmetinę krikščionišką stovyklą „Vanagai 2012“. Jau penkioliktąjį kartą nedideliame Vanagų kaime Klaipėdos rajone skambėjo vaikų juokas, giesmės, dainos, dunksėjo žemė nuo šokių, sportinių žaidimų, džiaugėsi dangus. „Vanagai“ jau daugeliui tapo naujo gyvenimo, dvasinio atsigavimo, susitikimo su nuostabiais draugais vieta.

Vadovai šioje stovykloje dirba be užmokesčio ir kiekvienas stengiasi atiduoti „Vanagams“ tai ką sugeba geriausiai: vieni skleidžia Dievo žodį, kiti veda renginius, rūpinas buitiniais reikalais ir šis sąrašas be galo… VšĮ „Svarbus žingsnis“ steigėjai Aina ir Oskaras Medzevičiai yra dideli šios stovyklos gerbėjai. Jie kartu su stovyklos sesele Daiva Geniene jau ne pirmi metai rūpinasi, kad vaikai ne tik tobulėtų dvasiškai, bet ir mokėtų padėti nelaimės ištiktam draugui.

Vaikai pirmosios pagalbos žinių ir įgūdžių išmoksta medicinos būrelyje. Vaikai mokėsi kaip atlikti pradinį gaivinimą, sustabdyti kraujavimą, padėti žmogui ištiktam miokardo infarkto, insulto ir kitų nelaimingų atsitikimų metu. Smalsieji stovyklautojai su dideliu entuziazmu gaivino gaivinimo manekenus, vienas kitą tvarstė, „stabdė kraujavimą“, guldė į stabilią šoninę padėtį. Jiems iškilo daug klausimų į kuriuos tuoj pat buvo atsakyta. Nėra didesnio malonumo ir džiaugsmo matyti tokius žingeidžius vaikus. Taip pat smagu, kad medicinos būrelis ne tik suteikia medicininių žinių, bet ir padeda kai kuriems jos nariams atrasti savo gyvenimo kelią ir įkvepia pasirinkti medicinos studijas universitete.

Su pradinio gaivinimo technika susipažino ne tik medicinos būrelio nariai, bet praktiškai visa stovykla. Žygio metu viena iš užduočių buvo pradinio gaivinimo atlikimas. Du grupės nariai turėjo atlikti pradinį gaivinimą, o visi kiti padėti savo žiniomis. Taigi tokiu būdu visi 500 stovyklautojų matė, girdėjo, o kai kurie ir atliko pradinį gaivinimą. Tai labai smagu, nes mūsų smegenys tobulos, esant reikalui tikrai atgamins informaciją reikalingą gyvybei išsaugoti.

Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas rasite čia:

Pirmosios pagalbos kursai  Higienos įgūdžių kursai  Alkoholio žalos kursai