Naujausių gaivinimo rekomendacijų pristatymas Prahoje

“Pradėk nedelsiant, spausk pakankamai greitai ir giliai! Neprarask vertingo laiko! Jei auka neatsako ar nereaguoja- spausk krūtinės ląstos vidurį bent 5 cm gilyn, 100-120 kartų per minutę dažniu.“ Tai pagrindinė žinutė, kurią norėjo perduoti atsitiktiniam praeiviui Europos gaivinimo tarybos pirmininkas prof. M. Castren 2015 m spalio 29-31 dieną Europos gaivinimo tarybos organizuojamame kongrese Prahoje, kuriame buvo pristatytos naujos gaivinimo rekomendacijos.

Šiame kongrese dalyvavo ir VšĮ “Svarbus žingsnis” lektoriai ir parvežė pačias karščiausias ir naujausias pirmosios pagalbos rekomendacijas, kuriomis jau pradėjome remtis vesdami savo suaugusiųjų ir vaikų pirmosios pagalbos kursus.


Europoje apie 500 000 žmonių per metus patiria širdies sustojimą. Visos širdys, kurios yra per jaunos mirti, turi ir kitą pasirinkimą – gyventi. Atsitiktinio praeivio atliktas pradinis gaivinimas padidina išgyvenamumą 2-3 kartus. Tačiau jis atliekamas tik 1 iš 5 širdies sustojimo atvejų,  įvykusių ne ligoninėje. Padidinus šį dažnį Europoje galėtų būti išgelbėtos dar 100 000 gyvybių per metus.
Šiame kongrese atkreiptas dar didesnis dėmesys į  atsitiktinio praeivio suteiktos pirmosios pagalbos svarbą pirmosiomis širdies sustojimo minutėmis.  Prisiminta gyvybės grandinė-  santrauka gyvybiškai svarbių nurodymų reikalingų sėkmingam gaivinimui. Ši grandinė, sudaryta iš keturių grandžių,  reikalingų žmogaus gyvybės išgelbėjimui širdies sustojimo atveju.

Pirmoji grandis tai – ankstyvas simptomų atpažinimas ir pagalbos iškvietimas. Su širdies veiklos sutrikimu susijusio krūtinės skausmo atpažinimas ir skubiosios pagalbos tarnybų iškvietimas bendruoju pagalbos telefonu 112, prieš nualpstant aukai, įgalina skubiosios pagalbos tarnybas atvykti anksčiau – tikėtina prieš sustojant širdžiai, tai lemia didesnį išgyvenamumą. Jau įvykus širdies sustojimui, gyvybiškai svarbu yra atpažinti simptomus (raktiniai požymiai: sąmonės ir kvėpavimo nebuvimas), skubiosios pagalbos tarnybų iškvietimas telefonu 112.

Antroji grandis – anstyvas šalia esančių žmonių atliekamas pradinis gaivinimas gali du ar net keturis kartus padidinti išgyvenamumą sustojus širdžiai. Jei praeiviai moka atlikti pradinį gaivinimą, nedelsiant turėtų būt atliekami krūtinės ląstos paspaudimai ir įpūtimai. Jei šalia esantys žmonės nėra apmokyti gaivinti, jie vadovaujami specialiųjų tarnybų dispečerio turėtų atlikti tik krūtinės ląstos paspaudimus, kol yra laukiama atvykstančių medikų.

Trečioji grandis- ankstyva defibriliacija atlikta praėjus 3-5 minutėms po sąmonės praradimo padidina išgyvenamumą 50-70 procentų. Tai gali būti atliekama pasinaudojant viešose vietose esančius išorinius atomatinius defibriliatorius (AED), kuriuos lengva ir patogu naudoti, tiesiog reikia sekti garsines ar vaizdines nuorodas.

Ketvirtoji grandis- specializuota pagalba. Jei pradiniai gaivinimo veiksmai nėra veiksmingi, gali prireikti specializuotos pagalbos: kvėpavimo takų praeinamumo užtikrinimas, vaistų terapija ir širdies sustojimą sukėlusių priežasčių gydymas.

Kad atsitiktinis praeivis galėtų prisidėti prie gyvybės išgelbėjimo misijos ir atliktų net pirmąsias tris šios gyvybės grandis yra svarbus tinkamas visuomenės mokymas ir geras paruošimas atlikti pradinį gaivinimą ir kitus pirmosios pagalbos žingsnius.

Štai šiame kongrese kaip pavyzdys, buvo pateikti nacionalinio tyrimo atlikto Danijoje 2001-2010 metais rezultatai. Danai daugiau nei prieš 10 metų matydami, kad labai maža dalis Danijos gyventojų atlieka pradinį gaivinimą žmogui, kuriam sustojo širdis ne ligoninėje (< 20 %) ir kad išgyvenamumas sustojus širdžiai ne ligoninėje yra labai mažas (30 dienų išgyvenamumas sustojus širdžiai ne ligoninėje < 6%) ėmėsi kelių nacionalinių iniciatyvų. Pirmiausia buvo atkreiptas didelis dėmesys į visuomenės mokymą: pradėtas privalomas pradinio gaivinimo mokymas pradinėse mokyklose, privalomas vairuotojų mokymas prieš įgyjant teisę vairuoti, padidėjo savanoriškų pirmosios pagalbos mokymų skaičius, buvo nemokamai išdalinta apie 150 000 rinkinių skirtų savarankiškam pirmosios pagalbos mokymuisi. Taip pat buvo sukurtos gaivinimo gairės, kurios skirtos bendrosios pagalbos tarnybų dispečeriams, kad jie galėtų padėti atsitiktiam praeiviui gavinti širdies smūgio ištiktą žmogų. Nepamiršta ir ankstyvos defibriliaciojos svarba: irengta apie 15 000 viešuose vietose esančių išorinių automatinių defibriliatorių. Taip pat buvo sustiprinta ir specializuota pagalba ligoninėje. Danai stengėsi sustiprinti visas gyvybės grandinės grandis.

Šio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti kokią įtaką išgyvenamumui turi atsitiktinio praeivio suteikta pirmoji pagalba širdies sustojimo atveju. Taigi ši nacionalinė studija turėjo keturias pagrindines išvadas:  Atsitiktinių praeivių, šalia esančių artimųjų atliekamo pradinio gaivinimo atvejų šio tyrimo laikotarpiu padidėjo nuo 21.1%  2001 metais iki 44.9% 2010 metais. Išgyvenamumo dažnis po širdies sustojimo įvykusio ne ligoninėje 30 dienų (nuo 3.5% 2001 metais iki 10.8% 2010 metais) ir 1 metus (nuo 2.9% 2001 metais iki 10.2% 2010 metais) padidėjo trigubai. Išgyvenusiųjų skaičius tenkantis 100 000 gyventojų padvigubėjo. Tačiau atsitiktinio praeivio atliekamos defibriliacijos dažnis nors ir padvigubėjo, tačiau išliko labai mažas (nuo 1.1% 2001 metais iki 2.2% 2010 metais). Iš tyrimo rezultatų galima daryti prielaidą, kad prie padidėjusio išgyvenamumo prisidėjo ir anksti suteikta atsitiktinio praeivio pagalba.

Gaila, kad Lietuva nėra įgali nupirkti šitiek daug defibriliatorių ir įrengti juos viešuose vietuose, kaip Skandinavijos valstybės, tačiau mes esame liudininkai labai gražių privačių iniciatyvų, kuomet imonių vadovai domisi gaivinimo naujovėmis, perka defibriliatorius savo lėšomis, nes nori, kad klientai būtų įvairiapusiškai saugūs jų patalpose.

VšĮ „Svarbus žingsnis“ kolektyvas nuoširdžiai džiaugiasi, kad mūsų rengiami kursai, turima įranga atitinka visus europinius standartus. Mes tikimės, kad ir mes prisidėsime prie dar 100 000 papildomų gyvybių per metus išgelbėjimo Europoje. Juk kiekvienas iš mūsų galime tapti tuo atsitiktiniu praeiviu ar savo artimojo sveikatos pablogėjimo liudininku, kuomet reiks veikti čia ir dabar. Tuo metu profesionalios ir naujausios žinios bei gaivinimo įgūdžiai gali tapti aukso vertės, nes net ir be defibriliatorių naudojimo mes kiekvienas galime atlikti pirmąsias dvi gyvybės grandinės grandis ir taip prisidėti prie dar vienos gyvybės išgelbėjimo. Kviečiame jus ateiti į mūsų organizuojamus pirmosios pagalbos kursus, vaikų ir kūdikių gaivinimo kursus, defibriliacijos kursus ir išklausyti naujausiais klinikiniais įrodymais pagrįstus kursus ir išmokti praktiškai atlikti gaivinimo veiksmus.

Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas rasite čia:

Pirmosios pagalbos kursai  Higienos įgūdžių kursai  Alkoholio žalos kursai