Kaulų lūžiai

1 pav. Uždaro ir atviro kaulų lūžių pavyzdžiai

Kaulų lūžimų požymiai

 • Lūžio vietoje – patinimas, kraujosruva.
 • Skausmas.
 • Jaučiamas ar girdimas traškėjimas.
 • Formos pasikeitimas: galūnė gali būti sutrumpėjusi, neįprastai perkreipta, persukta, sulenkta.
 • Judesių sutrikimas.
 • Atraminės funkcijos išnykimas.
 • Matomi lūžgaliai.

Pirmoji pagalba

Jei greitoji medicininė pagalba yra pakeliui, žmogaus geriau neliesti ir galūnės imobilizuoti nereikia. Tiesiog reikia sustabdyti kraujavimą, suteikt žmogui patogia padėti ir laukti medikų. Imobilizuojama, ekstremaliais atvejais, kuomet patys žmonės ruošiasi vešti nukentėjusįjį į ligoninę. Pasikviesti žmogų iš auditorijos ir pasakoti bei rodyti kaip reikia imobilizuoti ranką.

Atviras kaulų lūžis

 • Stabdykite kraujavimą.
 • Nespasukite išsikišusių kaulų fragmentų.
 • Imobilizuokite traumuotą galūnę taip, kad sąnariai aukščiau ir žemiau pažeistos vietos nejudėtų.

Uždaras lūžis

 • Prilaikykite sužalotą vietą, stenkitės nejudinti.
 • Imobilizuokite pažeistą vietą taip, kad sąnariai aukščiau ir žemiau pažeistos vietos nejudėtų (jeigu nukentėjusiojo netransportuojate, sužalotą vietą tik prilaikykite).
 • Naudokite standžius, kietus įtvarus (lentelės, kartonas, medžių šakelės, standžiai susukti laikraščiai) ir minkštus paklotus, kad nesusidarytų pragulos.
 • Įtvarą pritvirtinkite prie sužeistos galūnės galūnės tvarsčiu ar skarele.
 • Įtvaro negalima dėti ant žaizdos.
 • Pažeistą galūnę pritvirtinkite prie šalia esančios galūnės ar kūno dalies.

Svarbu

 • Kvieskite medikus telefonu 112
 • Stebėkite nukentėjusįjį – sąmonę (ar jis reaguoja į kalbinimą, švelnų papurtymą) ir kvėpavimą, kol atvyks greitosios medicininės pagalbos medikai.
 • Jei auka nereaguoja, atverkite kvėpavimo takus ir įvertinkite ar yra kvėpavimas, ar jis normalus; jei jis nekvėpuoja ar kvėpuoja nenormaliai, pradėkite pradinio gaivinimo veiksmus (30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimai).

2 pav. Lūžusios rankos imobilizavimas

3 pav. Kojos imobilizavimas lūžus blauzdos kaulams

4 pav. Imobilizavimas lūžus šlaunikauliui

Šlaunikaulio lūžis pavojingas tuo, kad šalia šlaunikaulio eina stambi šlauninė arterija, kurią pažeidus žmogus gali pradėti masyviai kraujuoti. Siekiant to išvengti imobilizuojama dedant kieta pagrindą nuo pažastų iki kulnų.

Daugiau apie mūsų paslaugas rasite čia:

Pirmosios pagalbos kursai  Higienos įgūdžių kursai  Alkoholio žalos kursai