Profesinės sveikatos specialistų paslaugos

Profesinės sveikatos specialistas – tai žmogus sprendžiantis visas problemas susijusias su sveikata ir sauga darbo vietoje, daugiausia dėmesio skiriant rizikos veiksniams dėl kurių atsiranda onkologiniai susirgimai, nelaimingi atsitikimai, raumenų ir kaulų ligos, kvėpavimo takų ligos, klausos netekimas, kraujotakos ligos, streso sukelti sutrikimai, užkrečiamosios ligos etc. ir jų pirminei prevencijai.

MŪSŲ PROFESINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI

 • Jauni ir iniciatyvūs specialistai turintys aukštąjį medicinos arba visuomenės sveikatos, yra baigę profesinės sveikatos tobulinimosi kursus, turi įvairiapusio klinikinio darbo patirtį, savo žinias nuolat atnaujinantys įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose;
 • Daugiau nei septynis metus dirba visuomenės sveikatos srityje ir veda įvairaus pobūdžio mokymus;
 • Atitinka profesinės sveikatos specialistų galinčių dirbti įmonėse kvalifikacinių reikalavimų aprašą ir profesinės sveikatos priežiūros įstatymą.

PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE

Profesinės sveikatos specialistų turi būti ne mažiau kaip:

1. Statybos, žemės ūkio, maisto pramonės, popieriaus, medienos, chemijos, farmacijos, metalo, guminių ir plastikinių gaminių, mašinų, kompiuterių, elektros įrangos gamybos ir remonto, vandens tiekimo įmonėse, kuriose darbuotojų skaičius:

 • 100−499 darbuotojai – 1 profesinės sveikatos specialistas;
 • 500−999 darbuotojai – 2 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 metų 1 darbo medicinos gydytojas;
 • ≥1000 darbuotojų – 3 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 metų 1 darbo medicinos gydytojas;

2. Rūbų ir avalynės gamybos, transporto, prekybos, sveikatos priežiūros, gynybos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų, pašto ir kurjerių, kūrybinės veiklos įmonėse, kuriose darbuotojų skaičius:

 • 200−499 darbuotojai – 1 profesinės sveikatos specialistas;
 • 500−999 darbuotojai – 2 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 metų 1 darbo medicinos gydytojas;
 • ≥1000 darbuotojų – 3 profesinės sveikatos specialistai, iš kurių nuo 2013 metų 1 darbo medicinos gydytojas;

PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Ką mes siūlome:

 • Stebime darbuotojų sveikatos būklę, atsižvelgdami į darbo procesą: bendradarbiaudami su daugeliu medicinos centrų, tarpininkaujame tikrinant darbuotojų sveikatą. Konsultuojame individualiai darbuotojų susirgimų atveju.
 • Organizuojame privalomuosius pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus:
  • Pirmosios pagalbos mokymai paremti naujausiomis 2015 metų Europos gaivinimo tarybos rekomendacijomis. Daug dėmesio skiriame praktikai, kuri atliekama ant gaivinimo manekenų, užspringimo liemenių ir kitų priemonių pagalba.
  • Higienos įgūdžių mokymų metu daug dėmesio skiriama infekcinių ligų profilaktikai, tinkamai rankų ir darbo proceso higienai.
 • Dalyvaujame atliekant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą ir analizuojame jų priežastis.
 • Organizuojame sveikos gyvensenos mokymus, rengiame darbuotojų sveikatos stiprinimo programas ir organizuojame jų įgyvendinimą.
 • Priklausomai nuo įmonės pobūdžio rengiame mokymus tokiomis temomis:
  • sveika mityba;
  • ergonomika;
  • stresas darbo aplinkoeje ir jo prevencija;
  • nėštumo, žindymo ir tėvystės derinimas su darbu;
  • alkoholio ir narkotinių medžiagų žalos kursai etc.
 • Konsultuojame darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais.

KUO SKIRIASI DARBO MEDICINOS GYDYTOJAS NUO PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTO?

Tiek darbo medicinos gydytojas, tiek profesinės sveikatos specialistas siekia vieno pagrindinio tikslo – užtikrinti tinkamą profesinės sveikatos priežiūrą įmonėje. Esminis skirtumas yra tas, kad profesinės sveikatos specialisto funkcijos yra nukreiptos į profesinių ligų prevenciją, tuo tarpu medicinos gydytojo kompetencijos apima ir profesinių ligų diagnozavimą, sprendimo dėl galimybės dirbti priėmimą.

Profesinės sveikatos specialisto atliekamos darbuotojų profesinės sveikatos funkcijos:


1. Darbuotojų sveikatos būklės stebėjimas, atsižvelgiant į darbo procesą;
2. Pirmosios pagalbos teikimo organizavimas;
3. Dalyvavimas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrime, jų priežasčių analizė.
4. Darbuotojų konsultavimas sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų
5. galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais;
6. Sveikos gyvensenos mokymų organizavimas, darbuotojų sveikatos stiprinimo
7. programų rengimas ir įgyvendinimas.

Darbo medicinos gydytojo funkcijos:

1. Diagnozuoti ir gydyti profesines ligas bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
2. Darbuotojų sveikatos stebėsena, atliekant išankstinius ir periodinius sveikatos patikrinimus bei vertinant aplinkos ir biologinio monitoringo rezultatus;
3. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
4. Atsakingų institucijų informavimas apie išaiškintą ūmią infekcinę ligą, apsinuodijimą toksinėmis medžiagomis ar vaistų šalutinį poveikį;
5. Darbuotojų sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo programų vykdymas;
6. Dalyvavimas nustatant profesinės rizikos veiksnius darbo vietoje;
7. Profesinės rizikos veiksnių (fizikinių, cheminių, biologinių,
8. ergonominių, psichosocialinių ir kt.) poveikio darbuotojų sveikatai vertinimas, darbo aplinkos veiksnių, kurie gali pakenkti darbuotojų sveikatai stebėjimas, atliekant darbo vietų patikrinimus ir darbuotojų, kuriuos veikia profesinės rizikos veiksniai, sveikatos stebėjimą;
9. Dalyvavimas įmonės saugos ir sveikatos tarnybos veikloje.

Dėl profesinės sveikatos priežiūros paslaugų ir detalesnės informacijos skambinkite telefonu: 8 (686) 16749