Įvykio vietos saugumo užtikrinimas, saugus nukentėjusiojo gabenimas

Įvykus nelaimei, vieni susikausto ir negali nieko padaryti, o kiti nieko negalvodami skuba gelbėti žmones ir suteikti jiems būtinąją pirmąją pagalbą. Mes norime įspėti, kad nelaimės vietoje gali tykoti daug pavojų jums, aukai ir žmonėms, kurie yra greta. Todėl prieš teikdami pirmąją pagalbą įvertinkite aplinkos pavojus, kurie yra įvairūs priklausomai nuo nelaimės pobūdžio (intensyvus eismas, kulkos, nuodingosios medžiagos, intensyvi ugnis etc. )

Svarbu

Nedaryti jokių skubotų veiksmų. Pirmiausia reikia pagalvoti apie tai kaip apsaugoti įvykio vietą. Įvykus auto įvykiui pirmąją pagalbą teikiantis asmuo savo automobilį turėtų pastatyti ne arčiau kaip 10 m nuo susidūrusių automobilių, įjungti avarinį signalą Siekiant, kad sustojusią transporto priemonę kiti eismo dalyviai pamatytų likus iki jos mažiau kaip 100 m, motorinės transporto priemonės (išskyrus mopedą, motociklą be priekabos, keturratį motociklą ir lengvąjį keturratį motociklą), traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo pastatyti avarinio sustojimo ženklą: gyvenvietėse – ne arčiau kaip 25 m atstumu, o ne gyvenvietėse – ne arčiau kaip 50 m atstumu nuo sustojusios transporto priemonės.

1pav. Įvykio vietos ženklinimas

Reikia nepamiršti, kad saugi vieta gali greitai tapti nesaugia. Pvz. esant gaisrui ar dujų nutekėjimui.

Jei įvykio vieta nesaugi: išlaikykite saugų atstumą, kvieskite specialiąsias tarnybas (ugnegiasius, policiją) bendruoju pagalbos tel. 112 ir tik joms leidus, teikite pirmąją pagalbą.

Kartais patys galite pašalinti pavojų: išjungti elektrą arba perkelti nukentėjusįjį į saugią vietą.

Saugus nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio pasitelkiant Routeko manevrą

2 pav. Saugus nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio pasitelkiant Rauteko manevrą

Franz Rautek (1902- 1989) buvo kovos menų mokytojas Vienoje, Austrijoje. Geriausiai jis žinomas kaip gelbėjimo manevro išradėjas, kuris pavadintas jo vardu. Šis manevras įgalina perkelti nesąmoningą žmogų į saugią vietą ir nereikalauja didelių gelbėtojo pastangų, net kai pastarasis daug smulkesnis nei auka.

  1. Išjunkite automobilio variklį, atsekite saugos diržą.
  2. Pasodinkite auką ir įsitikinkite, kad abi jo kojos yra laisvos.
  3. Apglėbkite auką iš nugaros, abi savo rankas pakiškite po aukos pažastimis.
  4. Abiem savo rankomis sugriebkite vieną iš aukos dilbių taip, kad visi jūsų pirštai ir nykščiai būtų ant dilbio viršaus, o abi jūsų rankos lygiagrečiai viena kitos (paveikslėlyje 5 nr.). Tai padeda išvengti aukos šonkaulių sužalojimo su gelbėtojo nykščiais. Aukos ranka turėtų gulėti horizontaliai ir turi būti spaudžiama prie jo krūtinės.
  5. Lengvai kilstelėkite viršutinę aukos kūno dalį sugriebę už rankos ir saugodami auką su savo šlaunimi. Dabar auką galite atsargiai tempti atbulomis. Jei yra antras gelbėtojas, jis gali nešti kojas.

Jei įtariate stuburo traumą ar osteoporozę, auką judinkite tik tais atvejais kai kitos išeities nėra pvz. auką reikia neatidėliotinai gaivinti, gaisro atveju etc. Gelbėtojas turėtų judėti lėtai ir saugotis, kad nesukluptų eidamas atbula!

Saugūs nukentėjusiojo patraukimo iš įvykio vietos būdai

3 pav. Aukos patraukimas, kai aukos padėtis- pusiau gulom.

4 pav. Aukos patraukimas kai auka rasta gulinti ant nugaros.

5 pav. Aukos patraukimas kai auka rasta gulinti ant pilvo.

Saugūs šalmo nuėmimo būdai

6 pav. Saugus šalmo nuėmimo būdas, esant vienam gelbėtojui.

7 pav. Saugus šalmo nuėmimas esant dviem gelbėtojams.

Nuimant šalmą svarbu apsaugoti stuburo kaklinę dalį nuo sužalojimo. Šalmą nuimti reikėtų tik tuo atveju, jei žmogus yra be sąmonės, jis nekvėpuoja ir kuomet nedelsiant reikia atlikti pradinį gaivinimą

Daugiau apie mūsų paslaugas rasite čia:

Pirmosios pagalbos kursai  Higienos įgūdžių kursai  Alkoholio žalos kursai